เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชนทั่วไป “ หลักสูตรกระเป๋าอเนกประสงค์ ” [27 มีนาคม 2566]
นางปทุม สารใจวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง [23 มีนาคม 2566]
นางปทุม สารใจวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว พร้อมด้วยนายไพบูลย์ เทือกท้าวพรม รองนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว เข้าร่วมประชุมสภากาแฟสัญจร ครั้งที่ 3/2566 [21 มีนาคม 2566]
พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน และประชาชนตำบลนาครัว “ นาครัวเกมส์ ครั้งที่ 2 ” ประจำปี พ.ศ. 2566 [21 มีนาคม 2566]
นายทวี สารใจวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว ร่วมกับแขวงทางหลวงชนบทลำปาง ลงพื้นที่สำรวจถนนเพื่อจะได้ดำเนินการขยายผิวจราจรเส้นทางจากสามแยกร้านอินชุม – ตลาดสด บ้านน้ำโท้ง และถนนสายบ้านหนองถ้อย – บ้านนากว้าว ... [20 มีนาคม 2566]
เทศบาลตำบลนาครัวร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำจาง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 [15 มีนาคม 2566]
เวทีคืนข้อมูลและสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบล “ หมู่บ้านสุขภาพดี 4 มิติ ” [10 มีนาคม 2566]
เทศบาลตำบลนาครัว ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนออมบุญวันละบาทตำบลนาครัว [3 มีนาคม 2566]
การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [2 มีนาคม 2566]
นายทวี สารใจวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานเกษตรอินทรีย์วิถีแม่ทะ [1 มีนาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 - 10 (ทั้งหมด 228 รายการ)