เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
จ่าสิบเอกยงยุทธ เครือวัลย์
ประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว
โทร : 083-5814015
นายบรรเจษฏ์ ดวงติ๊บ
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 089-2649439
นายธนวัฒน์ จอมเอ้ย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 089-9998323
นายบรรเจษฏ์ ดวงติ๊บ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 089-2649439
นายพนม หม่องเปี้ย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 087-1782878
นายเพชร มาแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 086-1915493
นายสมพงษ์ โยธานวล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 083-2412429
นายเอกพล เรือนแจ้
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 088-4175188
นายจิรพัฒน์ ปิงขอด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 094-3761254
นายธีรพงษ์ วงศ์ตุ่น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 082-8882632
นายบัณฑิต สุขะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 085-0318281
จ่าสิบเอกยงยุทธ เครือวัลย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 083-5814015
นายสมศักดิ์ โยธา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 081-0246705
นายสุริยา เรือนเอ้ย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 089-2640142