messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลนาครัว

การติดต่อเทศบาลตำบลนาครัว
เทศบาลตำบลนาครัว ที่อยู่ : เลขที่ 299 หมู่ 6 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150 โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5428-9077 / โทรสาร:0-5428-9017 สายตรงนายกฯ: 086-1167276 E-mail : Tesaban-nakrow@hotmail.com
แผนที่หน่วยงาน