messager
 
เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
account_box คณะผู้บริหาร
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276
นางปทุม สารใจวงศ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 081-8818995
นายไพบูลย์ เทือกท้าวพรม
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 089-5566273
นายสิงห์คำ ฝั้นแปง
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
โทร : 093-2454046