เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
camera_alt ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลนาครัวได้ดำเนินการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพร้อมเสา และติดตั้งกระจกโค้งชนิดโพลีคาร์บอเนต พร้อมทั้งเปลี่ยนของเดิมที่ชำรุด
นายทวี สารใจวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ลงพื้นที่สำรวจน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน และสำรวจแม่นำจาง
การประชุมผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น เพื่อร่วมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาขับเคลื่อนตำบลนาครัวร่วมกัน ปรึกษาหารือในการจัดงานการประชุมสภากาแฟของ อำเภอแม่ทะ...
การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลนาครัว เพื่อพิจารณาการช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ในด้านพืชไร่
ผู้สูงอายุตำบลนาครัวทั้ง 9 หมู่บ้าน ได้รวมตัวกันออกกำลังกายตามโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและพัฒนาส่งเสริมป้องกันสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลนาครัว ประจำเดือนกันยายน 2565
กิจกรรมเคารพธงชาติไทยพร้อมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2565 (Thai National flag Day)
กิจกรรมอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีพลังงาน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน ระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2565
ทีมคณะทำงาน สสส. หน่วยจัดการจังหวัดลำปางได้ทำการตรวจและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของคณะทำงานเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ 4 มิติ ตำบลนาครัว
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

folder ข่าวประกวดราคา

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook fanpage
facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276

สถิติ sitemap
วันนี้ 298
สัปดาห์นี้2,192
เดือนนี้11,959
ปีนี้143,508
ทั้งหมด272,665


image สถานที่ท่องเที่ยว
วัดถ้ำพระสบาย [1 มิถุนายน 2564]
วัดน้ำโท้ง [1 มิถุนายน 2564]
วัดบ้านหลวง [1 มิถุนายน 2564]
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.บถ.
30/09/2565
04/10/2565
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กสว.
30/09/2565
04/10/2565
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กสว.
30/09/2565
04/10/2565
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
30/09/2565
04/10/2565
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กม.
30/09/2565
03/10/2565
แจ้งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
28/09/2565
03/10/2565
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ