เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
account_box กองช่าง
นายนิวัติ สิทธิบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
พันจ่าอากาศเอกสัญญา ตาต่อม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายอนุชา อักษรเมือง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายวชิระ วงค์สมุทร
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายคมสัน หอมแก่นจันทร์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ว่าที่ร้อยตรีโสภณ กิจพายัพ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายอภิชาติ เครือนวล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศิรินภา ทรงศิริ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายสมบัติ ตากาบุตร
พนักงานสูบน้ำ
นายโกศล ใจมูล
พนักงานสูบน้ำ