เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง นโยายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file วารสาร รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลนาครัว ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file วารสาร ข่าวประจำเดือนธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
photo สารอวยพรปีใหม่ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการในการป้องปรามการแอบอ้างเป็นศูนย์ดำรงธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องทุกข์ผ่านระบบฐานข้อมูล Smart Law poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
photo ป ร ะ ก า ศ เ ท ศ บ า ล ตำบลนาครัว เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการเลือกสรร และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานที่ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
find_in_page คำสั่งเทศบาลตำบลนาครัว เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับแจ้งข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
find_in_page ประกาศ เรื่อง ให้รักษาความสะอาดบนทางสาธารณประโยชน์ในเขตเทศบาลตำบลนาครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลนาครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลนาครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อรับผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลนาครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
1 - 20 (ทั้งหมด 157 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8