เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file โปรแกรมการแข่งกันกีฬา " นาครัวเกมส์ " ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ขอเชิญชวนชาวตำบลนาครัวร่วมโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลนาครัว ประจำปี พ.ศ. 2566 “นาครัวเกมส์” ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
photo ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลนาครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพรนักงานจ้าง เพื่อเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอน (ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและธุรการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และ ประกาศ กำหนดวันเวลา สถานที่ ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ให้เจ้าของป้ายที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาครัว อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลนาครัว (จำนวน 1 ตำแหน่ง) เพื่อเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอน (ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและธุรการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อปฏิบัติงานครูสนับสนุนงานการสอนวิชาสังคมศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อปฏิบัติงานครูสนับสนุนงานการสอนวิชาสังคมศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อปฏิบัติงานครูสนับสนุนงานการสอนวิชาสังคมศึกษา (จำนวน 1 ตำแหน่ง) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง แระกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัด เทศบาลตำบลนาครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง ประกาศเลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่การสรรหาเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกดเทศบาลตำบลนาครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
1 - 20 (ทั้งหมด 114 รายการ) 1 2 3 4 5 6