เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว ที่อยู่ 299 หมู่ 6 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150 โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5428-9077/ โทรสาร:0-5428-9017 สายตรงนายกฯ: 086-1167276

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่องรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ข่าวด้านความคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการดำเดินการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (เพื่อปฏิบัติงานประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ( เพื่อปฏิบัติงานประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 1 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลนาครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อปฏิบัติงานประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
insert_drive_file รายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาครัวและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว (อย่างไม่เป็นทางการ) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238 |
photo กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194 |
insert_drive_file ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง และไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150 |
photo ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารเทศบาลตำบลนาครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารเทศบาลตำบลนาครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
photo ประกาศงดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาล เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
1 - 20 (ทั้งหมด 55 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 87