เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชน พ.ศ. ..........
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อปฏิบัติงานครูสนับสนุนงานการสอน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อปฏิบัติงานครูสนับสนุนงานการสอน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานครูสนับสนุนการสอน จำนวน 1 ตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งปฏิบัติงานสอนครูปฐมวัย poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อปฏิบัติงานครูสนับสนุนงานการสอนปฐมวัย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อปฏิบัติงานครูสนับสนุนงานการสอนปฐมวัย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือนมีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
photo ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง ปิดโรงเรียนเทศบาลตำบลนาครัว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลนาครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดทำข่าว สคบ. ด้านความคุ้มครองผู้บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
photo เทศบาลตำบลนาครัว ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนาครัว-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ประกาศกำหนด วัน เวลา และสถานที่ เกี่ยวกับการเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนาครัว ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
1 - 20 (ทั้งหมด 82 รายการ) 1 2 3 4 5