messager
 
เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 12/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 11/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 10/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 9/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 8/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 7/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 6/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 5/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 4/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 285
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 11/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 10/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 9/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 8/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247
1 - 20 (ทั้งหมด 27 รายการ) 1 2