เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
folder ข่าวประกวดราคา
find_in_page ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับแหล่งน้ำผิวดิน กทอ.65-07-0069
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประจำหมู่บ้าน บ้านหลุก หมู่ที่ 6
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต จากฟาร์มไก่เชื่อมทางวัดอโศก บ้านหนองถ้อย ม.7 เชื่อมต่อตำบลบ้านกิ่วฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาแม่น้ำจาง ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านหลุกแพะ หมู่ที่ 11 - โรงน้ำดื่มนาตา บ้านบ้านโท้ง หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลนาครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (ซอย 4 เชื่อม ซอย 12) บ้านหลุกใต้ ม.12 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (ซอยโรงเรียนอนุบาลแม่ทะ) บ้านน้ำโท้ง ม.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยหลังประปาหมู่บ้าน) บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (ซอย 6 และซอย 9) บ้านหลุกแพะ หมู่ที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (ซอย 2) บ้านฮ่อม หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอย 2) บ้านน้ำโท้ง ม.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอย 8) บ้านน้ำโท้ง ม.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายข้างบ้านนายเปี๊ยก) บ้านหลุกใต้ ม.12 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองถ้อย หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิด ปากท่อสูบน้ำ (ดอนหนองช้าง) บ้านหลวง ม.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหลวง หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น (สายทางหนองต้นไฮไปหนองข้าวนก) บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น(เข้าพื้นที่การเกษตร) บ้านหนองถ้อย หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
1 - 20 (ทั้งหมด 94 รายการ) 1 2 3 4 5