เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นายศักดา กันหาเวียง
ปลัดเทศบาลตำบลนาครัว
นางจารุพิชญา เพชรวิชิต
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ