เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
insert_drive_file ประกาศการใช้คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศาบลตำบลนาครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 273
insert_drive_file คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลนาครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258
insert_drive_file คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการ-เรื่องร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268
insert_drive_file กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258
insert_drive_file กำหนดหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261
insert_drive_file กำหนดหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1