เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
folder ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
insert_drive_file พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file คู่มือการให้บริการข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลนาครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1