เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file รายงานแผนการใช้เงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file รายงานแผนการใช้เงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่4) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file เทศบัญญํติปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file รายงานแผนการใช้เงิน ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
insert_drive_file เทศบัญญํติปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1