เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
folder รายงานทางการเงิน
insert_drive_file รายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566)
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายรายรับและเงินสะสม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file รายงานทางการเงินประจำเดือนธันวาคม 2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566)
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566)
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566)
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รายงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน 2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายรายรับและเงินสะสม ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file รายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file รายงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file รายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file รายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file รายงาน งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
1 - 20 (ทั้งหมด 70 รายการ) 1 2 3 4