เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
folder รายงานทางการเงิน
insert_drive_file รายงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2566 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566)
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
find_in_page รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2566 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566)
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2566 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566)
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file รายงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2566 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file รายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 2566 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file รายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายรายรับและเงินสะสม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file รายงานทางการเงินประจำเดือนธันวาคม 2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file รายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file รายงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน 2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file รายงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายรายรับและเงินสะสม ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file รายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file รายงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
1 - 20 (ทั้งหมด 76 รายการ) 1 2 3 4