เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
folder รายงานทางการเงิน
insert_drive_file รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565)
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file รายงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file รายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file รายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file รายงาน งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file รายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file รายงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายรายรับและเงินสะสม ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
insert_drive_file รายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงิน (ปีงบประมาณ2564) ประจำเดือนพฤษภาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
insert_drive_file รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
insert_drive_file รายงานทางการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายรายรับและเงินสะสม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงิน (ประจำเดือนมีนาคม) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
insert_drive_file รายงานทางการเงินประจำเดือนมีนาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงิน (ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
1 - 20 (ทั้งหมด 58 รายการ) 1 2 3