เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
folder นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับมารับราชการ
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
insert_drive_file ประกาศนโยบายฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239
insert_drive_file นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242
insert_drive_file นโยบายการกำกับองค์กรที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจ
เผยแพร่วันที่ : | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1