ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 7661 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง