ชื่อเรื่อง : จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บว ๑๘๘ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง