ชื่อเรื่อง : ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อปฏิบัติงานประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 1
รายละเอียด : เทศบาลตำบลนาครัว รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อปฏิบัติงานประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 1 โดยกำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 - 15 ตุลาคม 2565 สามารถยื่นใบสมัคร ณ กองช่าง เทศบาลตำบลนาครัว (รายละเอียดการรับสมัครตามเอกสารแนบ)
ชื่อไฟล์ : zSjtqQeTue45410.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้