ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่องรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
รายละเอียด : นายกเทศมนตรีตำบลนาครัวได้จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้รายงานต่อสภาเทศบาลตำบลนาครัวและ ในคราวประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564
ชื่อไฟล์ : BrA4QvvWed105354.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้