ชื่อเรื่อง : ข่าวด้านความคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับประชาชน
รายละเอียด : สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำข่าวด้านความคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับประชาชน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ชื่อไฟล์ : V11UcWwTue44704.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้