เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
นายทวี สารใจวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านหลุก หมู่ที่ 6 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน(เพิ่มเติม)
รายละเอียด : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลนาครัว นำโดยนายทวี สารใจวงศ์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางปทุม สารใจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี และนายไพบูลย์ เทือกท้าวพรม รองนายกเทศมนตรี ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านหลุก หมู่ที่ 6 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน(เพิ่มเติม) และเพื่อนำมาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหลุก หมู่ที่ 6
ผู้โพส : admin