เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
นายทวี สารใจวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานเกษตรอินทรีย์วิถีแม่ทะ
รายละเอียด : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายทวี สารใจวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานเกษตรอินทรีย์วิถีแม่ทะ ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน พร้อมลงพื้นที่พบปะเกษตรกร และได้ร่วมนำคณะฯ ลงตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการระบบส่งน้ำด้วยสถานีสูบน้ำ ระบบไฟฟ้าบ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 1 เพื่อประสานงานการขอรับงบประมาณในการติดตั้งสถานีสูบน้ำบ้านน้ำโท้ง แห่งใหม่ และการก่อสร้างฝายน้ำล้นแม่น้ำจาง บ้านหลุก หมู่ที่ 6
ผู้โพส : admin