เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
รายละเอียด : วันที่ 2 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลนาครัวได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีวาระประชุมที่สำคัญคือ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ใช้จ่ายจากเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้โพส : admin