เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
เวทีคืนข้อมูลและสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบล “ หมู่บ้านสุขภาพดี 4 มิติ ”
รายละเอียด : วันที่ 10 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลนาครัวร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและพัฒนาส่งเสริมป้องกันสุขภาพผู้สูงอายุตำบลนาครัว จัดเวทีคืนข้อมูลและสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบล “ หมู่บ้านสุขภาพดี 4 มิติ ” ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลนาครัว ภายในงานมีการเสวนาข้อมูลและสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลนาครัว ห้อข้อ“ หมู่บ้านสุขภาพดี 4 มิติ ” โดยเจ้าหน้าที่จาก รพ.แม่ทะ และ รพ.สต.บ้านอ้วน พร้อมกับมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สูงอายุ 100 ปี ผู้สูงอายุต้นแบบสุขภาพดีชีวีมีสุขของตำบลนาครัว และการแสดงเต้นออกกำลังกายของผู้สูงอายุทั้ง 9 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลนาครัว
ผู้โพส : admin