เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
การประชุมสภาเทศบาลตำลนาครัว สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566
รายละเอียด : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลนาครัวได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำลนาครัว สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีวาระประชุมที่สำคัญคือ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 และกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจำปี พ.ศ.2567 เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลนาครัว
ผู้โพส : admin