เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
folder คำสั่งเทศบาล
insert_drive_file คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาล-ผู้อำนวยการกองหัวหน้าส่วนฯ-ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file คำสั่งมอบอำนาจให้รองนายกเทศบาลตำบลนาครัวและปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนนายกฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file คำสั่งมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งพนักงนเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
insert_drive_file แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
insert_drive_file คำสั่งมอบหมายหน้าที่ (สำนักปลัด) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265
insert_drive_file คำสั่งให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
insert_drive_file คำสั่งมอบอำนาจของปลัดเทศบาลตำบลนาครัวให้รองปลัดเทศบาลตำบลนาครัวปฎิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 279
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 273
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1