messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
folder คำสั่งเทศบาล
คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาล-ผู้อำนวยการกองหัวหน้าส่วนฯ-ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 129
คำสั่งมอบอำนาจให้รองนายกเทศบาลตำบลนาครัวและปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนนายกฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 129
คำสั่งมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 134
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 131
คำสั่งแต่งตั้งพนักงนเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 132
คำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 211
แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 182
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ (สำนักปลัด) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 244
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 247
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 280
คำสั่งให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2562 | เปิดอ่าน : 232
คำสั่งมอบอำนาจของปลัดเทศบาลตำบลนาครัวให้รองปลัดเทศบาลตำบลนาครัวปฎิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2562 | เปิดอ่าน : 301
คำสั่งแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2561 | เปิดอ่าน : 292
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2560 | เปิดอ่าน : 248
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1