เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศนโยบายคุณธรรมและจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file นโยบายการกำกับองค์ที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3ปี ปี 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
find_in_page ประชาสัมพันธ์ Do’s and Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
insert_drive_file การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1